Cupping Coffee Collective at Drukarnia, Gdańsk

On 30.01.2017, I had an opportunity to present the cafe and my impressions as an introduction to cupping, held in one of the cafes in Gdańsk – Drukarnia Café (Eng. Printing House) (soon in a separate post). Below is a handful of information about cafes and a short reference to the smoking profiles and flavored coffees.

About the Coffee Collective from a coffee-nerd’s POV I wrote last time. Today a little more formally.

Mariusz and Heider, baristas at Drukarnia, responsible for grinding and brewing did their best, so the guests left the café with an accelerated heart rate, and not just because of the caffeine. It was delicious.

***

Dnia 30.01.2017 miałam okazję zaprezentować kawiarnię i swoje wrażenia jako wstęp do cuppingu, odbywającego się w jednej z gdańskich kawiarni – Drukarnia (o której będzie osobny post). Poniżej znajduje się garść najpotrzebniejszych informacji o kawiarni oraz krótka wzmianka o profilach palenia i smakowych testowanych kaw.

O Coffee Collective okiem kawosza pisałam ostatnio. Dzisiaj nieco bardziej
formalnie.

Mariusz i Heider, bariści z Drukarni odpowiedzialni za mielenie i parzenie spisali się na medal, zaś Goście opuścili kawiarnię z przyspieszonym tętnem i to nie tylko z powodu kofeiny. Było pysznie.
Presentation
 Bars

·  Jægersborggade, Nørrebro
·  Torvehallerne, KBH C
·  Godthåbsvej 34B, Frederiksberg

Assumptions/ Założenia

· Quality: in three stages: farmer – roasting – consumer (brewing)
· Direct Trade: min. 25% more profit for the manufacturer than Fair Trade, min. 1 visit to the farm per year, logo on each package
· Grains: roasted in small portions: freshness, 3 months for blonde roast, filter and French press, 6 weeks for dark beans and espresso
· Tips: use spring water, grind, drink, clean!

·  Jakość: w trzech etapach: farmer – palenie – konsument (parzenie)
·  Direct Trade: min. 25% więcej zysku dla producenta, niż w Fair Trade, min. 1 wizyta na farmie w roku, logo na każdym opakowaniu
·  Ziarna: wypalane w małych porcjach: świeżość, 3 m-ce dla jasnopalonych, filtrów i French press, 6 tygodni dla ciemnych kaw i espresso
·  Wskazówki: woda źródlana, miel, pij, czyść!

Owners

·  Peter N. Dupont
·  Klaus Thomsen
·  Casper E. Rasmussen
·  Linus Törsät

Prices/ Titels

·  2016: World Barista Champion (2. place) Mikaela Walgren
·  2008: World Cup Tasting Champion.
·  2008: European champion with the Danish Barista Team; Casper E. Rasmussen
·  2006: World Barista Champion & dwukrotny Danish
Barista Champion; Klaus Thomsen
·  Espresso Blend is the coffee the used in the competition

 
Dinner’s served

Guatemala

Farma: Finca Vista Hermosa, Huehuetenago, Guatemala
Farmer: Edwin Martinez
Height: 1600 – 1900 m n.p.m.
Direct Trade: 122% market price: $3.67/ lbs
Taste: balanced, sweet, rich body
Notes: chocolate, plum, hazelnut aftertaste
Process: fermented, washed
Roasting profile: medium roast

Etiopia

Farm: Limu kosa, Jimma, Etiopia
Farmer: Akmel Nuri
Char.: 100% arabika, dzikorosnąca
Direct Trade: 251% market price: $4.5/ lbs
Taste: round, low acidity
Notes: nougat, milk chocolate, fig
Roasting profile: blonde roast

Grind me!

Kenia

Farma: Kieni Mugaga Society, Nyeri, Kenia
Farmer: Josphat Kariuki
Direct Trade: 359% market price: $6.21/ lbs
Taste: juicy, deep body
Notes: gooseberry, blackberry, black currant
Process: washed
Roasting profile: blonde roast

Colombia

Farm: El Prado, Huila, Kolumbia
Farmer: Jaime Casallas
Height: 1560 m n.p.m.
Direct Trade: 124% market price: $3.69/ lbs
Taste: balanced, sweet-sour
Notes: almonds, apricot
Roasting profile: medium roast

Smells like coffee spirit

 

Black powder
Sip it!
Cofception

 

Curiosity its first step to…

 

Taste me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *