The Coffee Collective, Kopenhaga, Dania

I had the pleasure of visiting The Coffee Collective for the first time in summer 2014. I lived in Copenhagen during a language course, dormitories were located inappropriately close to Jægersborggade, so consequently it was the place, where you could meet me in my free time.

In 2017 I couldn’t believe my eyes. The tiny café turned into a bigger one, with an extra room in the back of the building. More people to share coffee love with!

Pierwszy raz miałam przyjemność odwiedzić kawiarnie The Coffee Collective
latem 2014 roku. Mieszkałam w Kopenhadze podczas kursu językowego, a że
akademik znajdował się nieprzyzwoicie blisko nieopodal Jægersborggade, wiadomo, gdzie można było mnie spotkać w wolnych chwilach.

Niewielka kawiarnia, zamieniła się po roku w większą, gdyż pomieszczenie
gospodarcze zaadaptowano na kolejną salę dla gości.

Jægersborggade

Baristki w kawiarni przy Jægersborggade

 

Taste

The girls from CC suggested I try, so called. kanelsnegl
(Cinnamon snail, the equivalent of our chopsticks, but slightly smaller and
Baked with butter and cinnamon and sugar sprinkles inside and out) from the Meyers Deli bakery and pastry shop as a great complement to chemex. During my next visit I tried to taste their rosinbolle (d. Raisin, the equivalent of our butterbread, but with raisins) in combination with
Flat white Fingers licked!

Team

The full-bodied baristas are bustling at the machine, preparing delicious, o
Wonderful balances of espresso, flat white, cortado and filters. With every visit
I fell in love with this place more and more. Great solution was
The possibility of taking meals brought from nearby restaurants, bars and bakeries. The team did not mind, because all the owners knew and
They greeted, recommending visitors to their premises. Bah!

Design

There was not much space to sit in, but fortunately in the summer it was possible. Enjoy the outdoors and enjoy both coffee and sun at the same time
Beautiful environment. Fresh press for hungry letters is also up to
Guests at each CC cafe. As George Clooney would say – what else? 😉

Take-away cups – small works of art! Colors vary according to serving sizes.
All have one thing in common – lansers, baristas, designers and ordinary mortals enjoy them. Don’t play Pokémon, collect the CC cups.

Kubeczek!

 

Więcej kubeczków!

Smak

Dziewczyny z CC zaproponowały, abym spróbowała, tzw. kanelsnegl
(
dk. cynamonowy ślimak, odpowiednik naszej chałki, ale nieco mniejszy i
pieczony z masłem oraz cynamonowo-cukrową posypką wewnątrz i z wierzchu) z leżącej naprzeciwko piekarnio-cukierni Meyers Deli jako świetnego uzupełnienia chemexu. W czasie kolejnej wizyty pokusiłam się o skosztowanie ich rosinbolle (dk. Bułka z rodzynkami, odpowiednik naszej maślanej bułeczki, z tym że z rodzynkami) w połączeniu z
flat white. Palce lizać!

Zespół

Pełne werwy baristki uwijają się przy ekspresie, przygotowując pyszne, o
cudownym balansie espresso, flat white, cortado i filtry. Z każdą wizytą
zakochiwałam się w tym miejscu coraz bardziej. Świetnym rozwiązaniem była
możliwość spożywania posiłków przyniesionych z pobliskich restauracji, barów i piekarni. Zespół nie miał nic przeciwko, gdyż wszyscy właściciele znali się i
pozdrawiali, polecając odwiedzającym swoje lokale. Ba!

Wystrój

Miejsca do siedzenia w lokalu było niewiele, na szczęście latem można było
rozgościć się na zewnątrz i delektować jednocześnie kawą i słońcem w
przepięknym otoczeniu. Świeża prasa dla głodnych liter również jest do
dyspozycji gości, w każdej kawiarni CC.
Jak powiedziałby George Clooney – what else ;)?

Kubeczki na wynos– małe dzieła sztuki! Rozmiary różnią się
kolorami, cieszą oko lanserów, baristów, designerów, jak i zwykłych
śmiertelników 😉 Nie grajcie w Pokémon, zbierajce kubeczki z CC.

Torvehallerne

The Coffee Collective at Torvehallerne is more of a stand than a coffee shop. Little more cheerful, we would rather not meet families with children and hipsters, as in CC on Nørrebro, but there are tourists here. The facility resembles a bit of a lab, as all the coffee equipment lies on the counter just outside the counter. There are several seats, located near the window at the high table. Torvehallerne would rather recommend a quick coffee after a meal in one of the many restaurants located in the complex located in 3 halls. We will find everything from local Danish smørrebrød, sandwiches, e.g. with herring, pate, salmon, or shrimp, by Italian pizzas and Thai appetizers, Belgian chocolates.

Stoisko CC w Torvehallerne

Coffee Collective w Torvehallerne jest raczej stoiskiem, niż kawiarnią. Nieco
gwarniejsze, raczej nie spotkamy tam rodzin z dziećmi i hipsterów, jak w
przypadku CC na Nørrebro, ale nie brakuje tu turystów. Obiekt przypomina nieco laboratorium, gdyż cały sprzęt kawowy leży na ladzie tuż przy kasie. Miejsc do siedzenia jest kilka, znajdują się przy oknie przy wysokim stole. Torvehallerne polecałabym raczej na szybką kawę po/ przed posiłkiem w jednej z wielu restauracji znajdujących się w kompleksie położonym w 3 halach. Znajdziemy tu wszystko od lokalnych duńskich smørrebrød,
czyli kanapki, np. ze śledziem, pasztetem, łososiem, albo krewetkami, przez
włoskie pizze i tajskie przystawki, po belgijskie czekoladki.

Frederiksberg

The third café is a bit off the beaten track, despite being located on one of the main streets in the Frederiksberg district. The location is conducive to the tranquil atmosphere that the smiling and professional barists turn into a sensual experience. I’m exaggerating? Possible, but that’s how I felt, fulfilling my next (coffee) dream.

The Baristas helped undecided people or started their coffee adventure.
Something refreshing and fruitful? Eyebrow, eyebrow- Ethiopia, iet voilá!
Somewhat denser, more chocolate? Welcome to Colombia. Cafe on

Frederiksberg serves as the headquarters of CC in Copenhagen. There is a smoking room and office. On every first Friday of the month it is possible to tour the smoking house, which ends with a cupping of freshly baked beans. The perfect start to the weekend, as for me;) It is interesting to note that the stove used for the firing of the beans served in advance for drying the hop cones. Need a mother of inventions! The café is spacious, on the doorstep of the vis-a-vis entrance are not only the barista’s awards, but also coffee bags for sale and coffee equipment.
I watched with pleasure the process of firing and packaging coffee, which allowed the transparent glass, just behind the above mentioned. Shelf. As we drink coffee we can watch the preparation almost from the beginning. Super! 🙂 It is here that food-pairing is also possible, which is to complement a cup of favorite coffee with a small snack. Yes to
Ethiopian offered me an anchovy, French mustard and one-off baked sourdough bread. All prepared on site. Time is a minute, and the taste is long.

During the next approach I went to the sweet side of the power
And with the taste I crunched the granola, drinking the Kenyan grain. Such a beginning
Day – very please.

In conclusion – wherever you go, it will be good 🙂

Kiedyś maszyna służyła do suszenia chmielu, a obecnie do ziaren kawy

Trzecia kawiarnia leży nieco na uboczu, mimo że przy jednej z głównych ulic w dzielnicy Frederiksberg. Lokalizacja sprzyja spokojnej atmosferze, którą uśmiechnięci i profesjonalni bariści zamieniają w zmysłowe doznanie. Przesadzam? Możliwe, ale tak właśnie się czułam, spełniając moje kolejne (kawowe) marzenie.

Bariści służyli pomocą osobom niezdecydowanym lub zaczynającym swoją przygodę z kawą.
Coś orzeźwiającego i owocowego? Brew, brew-  Etiopia, ét voilá!
Nieco gęściej, bardziej czekoladowo? Witamy w Kolumbii.  Kawiarnia na

Frederiksberg spełnia rolę głównej siedziby CC w Kopenhadze. To tam znajduje się palarnia oraz biuro. W każdy pierwszy piątek miesiąca możliwa jest wycieczka po palarni zakończona cuppingiem świeżo wypalonych ziaren. Idealny początek weekendu, jak dla mnie;) Z ciekawostek napiszę, że piec, którego używa się tam do wypalania ziaren, służył zawczasu do suszenia szyszek chmielu. Potrzeba matką wynalazków! Kawiarnia jest przestronna, na regale vis-a-vis wejścia znajdują się nie tylko nagrody tutejszych baristów, lecz także torebki z kawą na sprzedaż oraz sprzęt kawowy.
Z radością podglądałam, jak przebiega proces wypalania oraz pakowania kawy, co umożliwiała przezroczysta szyba, znajdująca się tuż za ww. Regałem. Pijąc kawę możemy zatem podglądać przygotowanie niemalże od samego początku. Super!:) To właśnie w tym miejscu możliwy jest także food-pairing, czyli uzupełnienie filiżanki ulubionej kawy o małą przekąskę. Tak np. do
Etiopii zaproponowano mi anchois, musztardę francuską oraz razowy chleb pieczony na zakwasie. Wszystko przygotowywane na miejscu. Czas staje na minutę, a smak zostaje na długo.

W czasie kolejnego podejścia przeszłam na słodką stronę mocy
i ze smakiem schrupałam granolę, popijając kenijskimi ziarnami. Taki początek
dnia – bardzo proszę.
Podsumowując – gdziekolwiek się nie udacie, dobrze traficie 🙂
Skål!
Coffee Collective Nørrebro
Jægersborggade 57, 2200 KBH N
Coffee Collective Torvehallerne
Vendersgade 6D, 1363 KBH K
Coffee Collective Frederiksberg
Godthåbsvej 34B, 2000 Frederiksberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *