Café Buzz, 3city

Café Buzz, small coffee place, located inside the old Citroën HY.

While it currently is in fashion to do so, it wasn’t that obvious back in 2013, when the boys started. Especially in Poland, where the third wave coffee movement was blooming.

Taste

Café Buzz is unfortunately suspended. But thanks to HYnric, as the founders called their mobile coffee point in the form of Citroën HY, news of good coffee spread in Pomerania. Good, e.g.  The Barn, Kofi Brand, Coffee Proficiency, Czarny Deszcz, etc., brewed not only in the coffee machine, but also alternatively – with help of aeropress or drip.

Team

Adam and Adam – both gentlemen associated with the Gdańsk Academy of Fine Arts, created a coffee duo present on the streets of Tricity, usually located next to the Market Hall in the Old Town. They danced their guests for a long time not only with coffee, but with a good word and a smile from HYnric’s chutes. 🙂 Additionally, Adams’ drinks complemented many Tricity festivals such as Street Waves and the Mariacka Street Festival. Gentlemen’ paths got separated, but as we all know, each end is a new beginning…

Design

Modest but adequate – two chairs and a table. This set, present in almost every cafe across Europe , complemented café’s ambience. The pennant menu was personally designed by one of Adams. Hanging over the counter with coffee pictograms – simple, black and white – cheerfully roared in the summer breeze, like a heart under the influence of espresso and atmosphere. So I remember that.

My visits to both masters were usually held in the company of a gentleman, also in love with beans. Thanks to a package brought in June 2014 from Berlin’s The Barn, we managed to establish a relationship that spawned a sequence of “good things” in the life of the above. Mr. The real example is that in Poland not only transparent, but also black liquid connects people.

The noise of the city, the chirping of chats, the beating of church bells, singing birds, the rays of the sun. Thanks to these images, the taste of coffee and the personality of the guests, Café Buzz created an amazing atmosphere that the inhabitants of the Tricity will remember for a long time.

***

Smak

Café Buzz niestety jest w zawieszeniu. Ale to dzięki HYnrykowi, jak założyciele nazwali swój mobilny punkt kawowy w postaci Citroëna HY, na Pomorzu rozniosła się wiadomość o dobrej kawie. Dobrej, tj. z dobrych palarni (The Barn, Kofi Brand, Coffee Proficiency, Czarny Deszcz etc.), parzonej nie tylko w ekspresie, lecz i metodami alternatywnymi, jak aeropress czy drip.

Zespół

Adam i Adam – obaj Panowie związani z gdańską ASP, stworzyli kawowy duet obecny na ulicach Trójmiasta, stacjonujący najczęściej obok Hali Targowej na starym mieście. Raczyli swoich Gości przez długi czas nie tylko kawą, ale dobrym słowem i uśmiechem z HYnrykowych czeluści.:) Ponadto adamowe napoje dopełniały wiele trójmiejskich festiwali, jak np. Street Waves, czy Festiwal Ulicy Mariackiej. Drogi Panów poniekąd się rozeszły, ale jak wiadomo – każdy koniec wróży nowy początek… Narazie zdradzę tylko, że obaj są wciąż związani z czarnymi ziarnami, zaś HYnryk ma obecnie fajrant.

Wystrój

Wystrój skromny, ale wystarczający – dwa krzesła i stolik. Tenże zestaw, obecny niemalże w każdej kawiarni jak Europa długa i szeroka, dopełniał kawiarniany klimat Café Buzz. Menu w postaci proporczyków osobiście zaprojektował jeden z Adamów. Zawieszone nad ladą z kawowe piktogramy – proste, czarno-białe- wesoło kołatały na letnim wietrze, niczym serce pod wpływem espresso i atmosfery. Tak to pamiętam.

Moje wizyty u obu sztukmistrzów odbywały się zazwyczaj w towarzystwie pewnego Pana, równie zakochanego w ziarnach. Dzięki paczce przywiezionej w czerwcu 2014 r. z berlińskiej palarni The Barn, udało Nam się nawiązać znajomość, która zapoczątkowała ciąg „samych dobrych rzeczy” w życiu ww. Pana. Istny przykład, że w Polsce nie tylko przezroczysty, ale i czarny płyn łączy ludzi.

Szum miasta, gwar rozmów, bicie kościelnych dzwonów, śpiew ptaków, promienie słońca. Dzięki tym obrazom, smakowi kawy oraz swoją osobowością Panowie z Café Buzz stworzyli niesamowity klimat, który mieszkańcy Trójmiasta zapamiętają na długo.

Pop some coffee

 

Purovah
Cheers! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *